วัดศรีสองเมือง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดศรีสองเมือง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เปิดให้เยี่ยมชมทุกวัน เป็นวัดประดิษฐานหลวงพ่อขาว ที่ตามความเชื่อกันว่าองค์ท่านมีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของการขอมีบุตร ตามคำบอกกล่าวของคนแก่คนเฒ่าที่ว่า มีคู่สามีภรรยาที่อยากมีบุตร มาไหว้องค์ท่านแล้วได้บุตรสมดังตั้งใจกันหลายคู่ และยังเป็นที่ประดิษฐานองค์พระเจ้าทันใจ และมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นอันงดงาม
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสารไม่ประจำทาง

จำนวนผู้เข้าชม :889