หน้าแรก > ภาคกลาง > อ่างทอง > แสวงหา > พิพิธภัณฑ์บ้านคูเมือง
พิพิธภัณฑ์บ้านคูเมือง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์บ้านคูเมือง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 8 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บ้านคูเมือง ที่แห่งนี้มีความเป็นมา และมีความสำคัญอย่างไรกับชาวจังหวัดอ่างทองกันบ้าง ... ย้อนกลับไปในสมัยทวารวดี (พุทธศตวรรษทีี่ 13 - 15) ตามบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ปรากฎร่องรอยการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคนเป็นจำนวนมาก ต่อมามีนักโบราณคิดีชาวฝรั่งเศษชื่อ นายซอง บวสเซอลิเย่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร สำรวจท้องที่ของจังหวัดอ่างทอง และสันนิษฐานว่า พื้นที่แห่งนี้มีลักษณะเป็นคูน้ำใหญ่ โอบล้อมรอบเมือง อยู่ที่บ้านคูเมือง ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา ในปัจจุบัน ขุดพบพระพุทธรูปโบราณก่อนสมัยลพบุรีจำนวนหนึ่ง พบเศษกระเบื้อง ถ้วยชาม ลักษณะเป็นดินเผาเรียบ ลายเชือกทาบ และเคลือบสี รวมทั้งโครงกระดูกมนุษย์โบราณซึ่งเป็นหลักฐานทางโบราณคดี ที่ทำให้สันนิษฐานได้ว่าในดินแดนแห่งนี้ เป็นที่อยู่อาศัย ทำมาหากินมาเป็นเวลานาน นอกจากนี้ จากการสำรวจของกรมศิลปกร ยังพบว่าดินแดนแถบนี้จัดได้ว่าเป็นศูนย์กลางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม โดยดูจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่ได้ขุดค้นพบจากบริเวณนี้ หลักฐานที่พบส่วนใหญ่จะประกอบด้วย เศษภาชนะเครื่องปั้นดินเผา , พระพิมพ์ดินเผา , ชิ้นส่วนของหินบดยาหลากขนาด , กระดิ่งสำริด , อาวุธ และกระดูกสัตว์
การเดินทาง :  พิพิธภัณฑ์บ้านคูเมือง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง สามารถเดินทางมายังอำเภอแสวงหา และมาทางถนนสายแสวงหา - ห้วยไผ่ ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ที่นี่เปิดในเวลาราชการ วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. หรือถ้าจะเดินทางมาช่วงวันหยุด หรือ วันเสาร์ - อาทิตย์ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง โทรศัพท์ 035 - 610 725

จำนวนผู้เข้าชม :505