ลำน้ำเสียว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ลำน้ำเสียว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  043501908
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ลำน้ำเสียว? เป็นลำน้ำสาขาสายหนึ่งของแม่น้ำมูล โดยมีแหล่งกำเนิดจากอ่างเก็บน้ำหนองบ่อของ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามไหลผ่านพื้นที่ 3 จังหวัด 8 อำเภอ คือ พื้นที่ อำเภอบรบือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสาคาม อำเภอปทุมรัตน์ อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอหนองฮี อำเภอโพนทราย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด และไหลลงสู่แม่น้ำมูล ที่ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ มีความยาวทั้งสิ้น 2๕๐ กิโลเมตร ลำน้ำเสียวเป็นสายใยชีวิตของพี่น้องชาวอีสานตอนใต้หรือเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของคนสองฟากฝั่งให้ทำมาหากินได้อย่างอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านได้อาศัยประโยชน์จากลำเสียวในการหาอยู่หากินตลอดทั้งปี นอกจากจะพึ่งพาน้ำเพื่อทำการเกษตร ครอบครัวที่มีวัว ควาย ก็จะพากันไล่วัว ควายไปเลี้ยงตามข้างลำเสียว ตลอดสองฝั่งน้ำอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชผัก สมุนไพร หล่อเลี้ยงชีวิตชาวบ้านสองฝั่งลำน้ำมาโดยตลอด
การเดินทาง :  รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :619