หน้าแรก > ภาคเหนือ > เพชรบูรณ์ > เมืองเพชรบูรณ์ > อารยธรรมโบราณสถานและความเป็นมาของตำบลนางั่ว
อารยธรรมโบราณสถานและความเป็นมาของตำบลนางั่ว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อารยธรรมโบราณสถานและความเป็นมาของตำบลนางั่ว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดโพธิ์กลาง ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  086-7674156
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดโพธิ์กลางนางั่ว ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ช่วงเวาลาที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวประมาณเดือนมกราคม - พฤษภาคม มีสินค้าทางการเกษตร,ผลิตภัณฑ์ชุมชนจำหน่วย
การเดินทาง :  ด้วยยานพาหนะ ระยะทางจากอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ประมาณ 10 กิโลเมตร เมืองมาถึงโรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) เลี้ยวซ้ายตรงไปอีกประมาณ 500 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :522