ไร่พูพิบูลย์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ไร่พูพิบูลย์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ไร่องุ่นและโรงงานเบียร์
สถานที่ตั้ง :  ม.4 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0856372710
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
การเดินทาง :  ห่างจากอำเภอมวกเหล็กประมาณ 25 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :240