น้ำตกวังไทร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกวังไทร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 7 ตำบลลานสกา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0753911160
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตำวังไทร ม .7 ต ลาน สกา อ ลาน สกา นครศรีธรรมราช
การเดินทาง :  ม .7 ต ลาน สกา อ ลาน สกา นครศรีธรรมราช

จำนวนผู้เข้าชม :538