ทุ่งแสงเดือน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ทุ่งแสงเดือน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 8 ตำบลนาเคียน
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  075355313
latitude :  8.47
longitude :  99.90
รายละเอียด :  ล่องแพทุ่งแสงเดือนเชิงธรรมชาติ
การเดินทาง :  รถส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :539