พระธาตุห้าเจดีย์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุห้าเจดีย์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านใหม่เจดีย์ หมู่ที่ 11 ตำบลศรีดอนชัย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053192345
latitude :  20.15
longitude :  100.36
รายละเอียด :  ศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์คู่ตำบลศรีดอนชัย
การเดินทาง :  โดยทางหลวงหมายเลข 1174และทางหลวงหมายเลข 1020

จำนวนผู้เข้าชม :769