อิงพิงโขง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อิงพิงโขง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านปากอิงใต้ หมู่ที่ 16 ตำบลศรีดอนชัย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053192345
latitude :  20.21
longitude :  100.45
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ ที่น้ำอิงและน้ำโขงมาบรรจบกัน กลายเป็นแม่น้ำสองสี มีทัศนียภาพที่สวยงาม สามารถมองเห็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย สปป.ลาว)
การเดินทาง :  โดยทางหลวงหมายเลข 1174และทางหลวงหมายเลข 1020

จำนวนผู้เข้าชม :708