หน้าแรก > ภาคกลาง > สระบุรี > เฉลิมพระเกียรติ > บ้านชุ้งตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียงยั่งยืน
บ้านชุ้งตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียงยั่งยืน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ้านชุ้งตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียงยั่งยืน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านชุ้ง หมู่ที่ 1 ต.บ้านแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0880108838
latitude :  14.56
longitude :  100.96
รายละเอียด :  เป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐพอเพียง ขยายผลในการขับเคลื่อนพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มีการบริหารจัดการหมู่บ้านแบ่งออกเป็น 3 คุ้ม กับ 1 ศูนย์การเรียนรู้ คุ้มที่ 1 สามัคคีสีเขียว มีฐานการเรียนรู้การปลูกพืชผักแบบผสมผสานโดยไม่ใช้สารเคมี และทำข้าวหมาก คุ้มที่ 2 คุ้มไก่ไผ่ผักหวาน มีฐานการเรียนรู้ การปลูกมะนาวในบ่ซีเมนต์ และการปลูกไผ่ลืมแล้ง คุ้มที่ 3 คุ้มพอเพียง มีฐานการเรียนรู้ 1.การทำปุ๋ยอินทรีย์หมักแห้ง 2. ศูนย์เรียนรู้ประมง 3.ศูนย์เรียนรู้หม่อนไหม 4.เกษตรทฤษฎีใหม่ 5.หอวัฒนธรรมลาวเวียง สวนศูนย์การเรียนรู้พุทธเกษตร มีการเรียนรู้ป่าชุมชน ธรรมะสะกิดใจ การทำปุ๋ยอินทรีย์ใบไม้ ป่าชุมชน จุดท่องเที่ยว มีต้นไม้เก่าแก่อายุกว่า 100 ปีขึ้นไป เช่น ต้นมะขาม ต้นสัก ต้นโพธิ์ และมีหาดทรายแก้ว บริเวณริมลำน้ำป่าสัก
การเดินทาง :  ถนนอดิเรกสาร 3004 เข้าประตูซุ้มวัดบ้านโง้ง ไปจนสุดทาง

จำนวนผู้เข้าชม :493