หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > สันทราย > แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  วัดป่ากล้วยท่ากุญชร
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053038140
latitude :  18.85
longitude :  99.07
รายละเอียด :  บ้านป่ากล้วยหมู่ 2 ตำบลสันนาเม็งที่หน้าวัดป่ากล้วยท่ากุญชรเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อาหารปลาและพายเรือตามลำน้ำกวงไปถึงหมู่ 5 ตำบลสันป่าเปาบ้านหนองอึงไปแวะซื้ออาหารร้านลาบไก่บ้านโฮ่ง และเล่นน้ำที่ฝายบ้านหนองอึ่ง
การเดินทาง :  เดินทางมาตามถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด และเลี้ยงข้ามายังสำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง และเดินทางไปยังหมู่ที่ 2 วัดป้ากล้วยท่ากุญชร สถานที่อยู่บริเวณด้านหน้าวัด

จำนวนผู้เข้าชม :738