หน้าแรก > ภาคใต้ > สงขลา > สะเดา > แหล่งโบราณคดีถ่ำเขาเชี่ยนหมาก
แหล่งโบราณคดีถ่ำเขาเชี่ยนหมาก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แหล่งโบราณคดีถ่ำเขาเชี่ยนหมาก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่6 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  074585630
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  แหล่งโบราณคดีถ้ำเขาเชี้ยนหมาก ตั้งอยู่ที่ "เขาเชี้ยนหมาก" ซึ่งเป็นภูเขาหินปูนลูกโดดอยู่ใกล้กับเขารูปช้าง โดยอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเขารูปช้างหรือทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเขาตกน้ำ ด้วยลักษณะรูปทรงของภูเขาที่ดูคล้ายพานเชี้ยนหมาก ชาวบ้านในท้องถิ่นจึงนิยมเรียกชื่อว่า "เขาเชี้ยนหมาก" สภาพทั่วไปของแหล่งโบราณคดีมีลักษณะเป็นเผิงผาหินปูนที่มีผาหินปูนยื่นออกมาเล็กน้อยและไม่สูงมากนัก พื้นที่มีความลาดชันสูง เพิงผาหันไปทางทิศเหนือและมีปาดทางเข้าถ้ำไปทางทิศเหนือ ภายในถ้ำมีความลึกกว่า100 เมตร เพดานถ้ำเป็นรูปทรงโค้งและมีความสูงประมาณ 1.5-2 เมตร ประกอบด้วยหินงอกหินย้อยอยู่ทั่วไป ลักษณะดินในถ้ำเป็นดินร่วนปนหินปูนกึ่งปนทราย ดินบางส่วนมีชั้นทับถมของเปลือกหอยอยู่หนาแน่น และพบร่องรอยทางน้ำเก่าไหลผ่านภายในถ้ำ จากการสำรวจพบเศษภาชนะดินเผาและขวานหินขัดอยู่ปะปนกับก้อนหินกรวดและสะเก็ดหินปูนบนผิวดินบางส่วน อ้างอิงข้อมูลจาก:โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์และแรกเริ่มประวัติศาสตร์ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาและสตูล
การเดินทาง :  1.รถไฟหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ ระยะเวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมง 2.รถตู้โดยสารหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ ระยะเวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมง 3.รถโดยสารประจำทาง ระยะเวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมง

จำนวนผู้เข้าชม :399