หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > อำนาจเจริญ > พนา > ศูนย์สนองแนวพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ
ศูนย์สนองแนวพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์สนองแนวพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 8 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  045463502
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร มีการค้นคว้า วิจัย ทดลองเกี่ยวกับพืช ประมง ปศุสัตว์ แล้วขายการผลการดำเนินการไปสู่พื้นที่ในชุมชน
การเดินทาง :  เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถประจำทางตามทางหลวงหมายเลข 2134 ก.ม.ที่ 20 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

จำนวนผู้เข้าชม :311