สวนบัวชมพู รีสอร์ท

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนบัวชมพู รีสอร์ท
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านจอมคีรี หมู่ 3 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  089 946 3565
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หมู่บ้านจอมคีรี เป็นหมู่บ้านเล็กๆ เชิงเขา ในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเหนือของประเทศไทย มีบ้านเรือนประมาณ 350 ครอบครัว อาชีพส่วนใหญ่ชาวบ้านทำการเกษตร ทำนา ปลูกผัก ผลไม้ ที่นี่ชาวบ้านสามารถหาอาหารจากผืนป่าได้ เช่น หน่อไม้ เห็ด ผักหวาน เป็นต้น ในตัวอำเภอจะมีตลาดสดให้สามารถเลือกซื้ออาหารได้มากมาย ทั้ง ข้าว ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ รวมถึงเครื่องปรุงต่างๆ ในท่ามกลางหุบเขา ที่นี่เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำปิง แผ่นดินอุดมสมบูรณ์ สามารถเพาะปลูกได้ทั้งปี ที่นี่ฤดูกาลชัดเจน ฤดูร้อน ฝน และหนาว พืชพรรณจึงมีความหลากหลาย มีความมั่นคงทางอาหาร พื้นดิน สายน้ำ อากาศ เหมาะแก่การปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมี ที่นี่เราปลูกพืชในระบบอินทรีย์แบบยั่งยืน ข้าว ผัก และผลไม้ อาหารของเราจึงมีความหลากหลายทั้งผักพื้นบ้านเฉพาะถิ่น และผักเศรษฐกิจทั่วไป ที่สำคัญปลอดภัยจากสารเคมี สวนบัวชมพู ณ จอมคีรี เป็นฟาร์มออร์แกนิคที่เชื่อในการดำรงชีวิตอย่างเรียบง่าย พึ่งพาตนเอง ใกล้ชิดกับธรรมชาติแบบบ้านๆอย่างเป็นกันเอง เราปลูกข้าว ผัก และผลไม้ ตามฤดูกาลที่เราชอบไว้เพื่อกินกันเองและแบ่งปันให้กับผู้ที่มาเยี่ยมเยือนพวกเรา เรายินดีแบ่งปันความรู้ ความเข้าใจผ่านประสบการณ์การทดลองทำจริงตามบริบทของเราให้กับทุกคนที่สนใจ ผ่านคอร์สอบรมต่างๆตลอดปี เราตั้งใจผลิตอาหารออร์แกนิคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พวกเราทำงานร่วมกับธรรมชาติด้วยความเข้าใจผ่านประสบการณ์ทำจริงมากว่า 9 ปี โดยการเรียนรู้ชีวิตน้อยใหญ่ในแปลงนาของเราอย่างใกล้ชิด เพื่อการดำรงชีวิตวิถีธรรมชาติร่วมกันอย่างสมดุล ในการผลิตอาหารที่ปลอดภัยให้กับคนในครอบครัวและผู้ที่มาเยียมเยือนเรา ฉะนั้นเราจึงไม่ใช้ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี และ สารเคมีใดๆทั้งสิ้น เพื่อความสุขกาย สบายใจ อย่างมั่นคงและยั่งยืน สวนบัวชมพู ณ จอมคีรี ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 64 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 100 ไร่ สวนของเราอยู่เชิงดอยหลวงเชียงดาว (ดอยหลวงเชียงดาวเป็นภูเขาหินปูนที่มีความสูงที่สุดในประเทศไทยและเป็นภูเขาที่มีความสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ
การเดินทาง :  ถนนโชตนามาทางทิศเหนือ ห่างตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 70 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :836