หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > แม่สาย > ท่องเที่ยวชุมชนบ้านม่วงคำ
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านม่วงคำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ท่องเที่ยวชุมชนบ้านม่วงคำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านม่วงคำ หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะช้าง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  091-8513895
latitude :  20.42
longitude :  99.98
รายละเอียด :  ท่องเที่ยววิถีชุมชนเกษตรอินทรีย์ บ้านม่วงคำ ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย บ้านม่วงคำก่อตั้งขึ้นจากครอบครัวของพญาจันทร์ ชาวไทยใหญ่ และเริ่มมีครอบครัวอพยพจากถิ่นอื่นเข้ามาในยุคแรกๆ เกิดความหลากหลายของชาติพันธุ์ และเป็นหมู่บ้านที่มีบ่อน้ำไว้กินไว้ใช้ อาชีพหลักจึงเป็นเกษตรและอุมดมสมบูรณ์ไปด้วยการเกษตรเหมาะต่อการเรียนรู้เรื่องราวการเกษตรแบบปลอดสารพิษควบคู่กับศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
การเดินทาง :  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : คุณธนดล มหาพรหม โทรศัพท์ 091-8513895

จำนวนผู้เข้าชม :692