หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > เชียงของ > พิพิธภัณฑ์การจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ
พิพิธภัณฑ์การจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์การจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านม่วงชุม หมู่ 7 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053-783328 ต่อ 23
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  แหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการน้ำ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และท้ายน้ำ โดยเชื่อมโยงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ตามวิถีชีวิตของชุมชน แบบเกษตรทฤษฎีใหม่
การเดินทาง :  จาก อ.เมือง จ.เชียงราย ถึง บ้านม่วงชุม อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 90 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :747