หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > เชียงของ > พิพิธภัณฑ์มหาระฆังหลวง
พิพิธภัณฑ์มหาระฆังหลวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์มหาระฆังหลวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดหลวง บ้านหลวงใหม่พัฒนา หมู่ 8
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053-783328 ต่อ 23
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวัดเก่าแก่ ที่มีประวัฒิศาสตร์ทางพระพุทธศาสนา โดยได้เก็บรวบรวมพระพุทธโบราณจำนวนมาก เชื่อมโยงกับพระธาตุพระเจ้าเ้ขากาด ที่สมัยดบราณจะมีการหล่อพระพุทธรูปจำนวนมาก จึงกลายเป็นพิพิทธภัณฑ์โบราณสถานอีกแห่งหนึ่ง
การเดินทาง :  เดินทางจาก อ.เมือง จ.เชียงราย ถึงวัดหลวง ต.ครึ่ง อ.เชียงของ ระยะทางประมาณ 82 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :743