หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > เชียงของ > วัดบ้านแฟน (บาตรสานไม้ไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก)
วัดบ้านแฟน (บาตรสานไม้ไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบ้านแฟน (บาตรสานไม้ไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านแฟน หมู่ที่ 5 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053791607
latitude :  0.00
longitude :  0.00
รายละเอียด :  ประวัติวัดแฟนและบาตรไม้ไผ่ใหญ่ที่สุดในโลก วัดแฟน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย วัดแฟน ตั้งอยู่เลขที่ ๕๗ บ้านแฟน หมู่ ๕ ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๔๗ เดิมชื่อว่าวัดศรีดอนมูล แต่เนื่องด้วยพื้นที่ตั้งเป็นเขตป่าไม้มะแฟน ชาวบ้านจึงเรียกว่า ?วัดแฟน? มาจนถึงปัจจุบัน อาณาเขตวัดมีเนื้อที่ ๒ ไร่ ๓ งาน ทิศเหนือ ประมาณ ๒๒ วา จดเขตราษฎร ทิศใต้ ประมาณ ๒๒ วา จดเขตราษฎร ทิศตะวันออก ประมาณ ๕๒ วา จดถนนสาธารณะ ทิศตะวันตก ประมาณ ๕๒ วา จดแม่น้ำช้าง (ลำเหมืองสาธารณะ) วัดแฟน ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๖ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๓ อาคารเสนานะปูชนียวัตถุสำคัญประกอบด้วย พระพุทธรูปปูนปั้นจำนวน ๓ องค์, วิหาร ๑ หลัง, กุฏิ ๒ หลัง, ศาลาบำเพ็ญบุญ ๑ หลัง, หอระฆังและหอกลอง ๑ หลังและพระพุทธศักดิ์สิทธิ์ อายุ กว่า 300 ปี ?หลวงพ่อพระพุทธศรีวิชัย? บาตรไม้ไผ่ใหญ่ที่สุดในโลกความสูง ๙ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ เมตร ได้สร้างขึ้นในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ แล้วเสร็จและได้จัดพิธีสมโภชในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยการริเริ่มแนวคิดจากคณะศรัทธาวัดแฟน ด้วยความต้องการให้เป็นสัญลักษณ์ของการ ?ให้? อันประกอบไปด้วย ให้ความสุข พระพุทธศาสนาให้ความสุขที่แท้จริงในการดำเนินชีวิต ให้ความสงบ พระพุทธศาสนาให้ความสงบในจิตใจให้กับพุทธบริษัท ๔ ให้ความรัก พระพุทธศานาให้ความรักความสันติให้กับพุทธบริษัท ๔ จึงได้พร้อมใจกันจัดสร้างบาตรไม้ไผ่ใหญ่ที่สุดในโลกขึ้น ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าว พระปลัดธนกร ขนฺติมโน (นธ.เอก, นศ.ม) เจ้าอาวาสวัดแฟน, เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเชียงของ 082 7668638
การเดินทาง :  0

จำนวนผู้เข้าชม :720