หนองสลาบ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หนองสลาบ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ่บ้านน้ำม้า หมู่ที่ 10 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053791607
latitude :  0.00
longitude :  0.00
รายละเอียด :  ?หนองสลาบ? ขึ้นตั้งอยู่บ้านน้ำม้าใต้ หมู่ 10 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ?หนองสลาบ? เป็นหนองน้ำสาธารณะประจำตำบลที่ชาวบ้านทั้ง 5 หมู่บ้านใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งการใช้น้ำเพื่อเกษตรและเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่รวมทั้งหมด 99 ไร่ ซึ่งเทศบาลตำบลสถาน ได้รับงบประมาณในการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการขุดลอกหนองน้ำ ดังกล่าว และพัฒนาจากฝ่ายภาคราชการและประชาชนในพื้นที่ รวมใจกันพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ประจำตำบล โดยมีการจัดสร้างสะพานไม้ไผ่ แพสำหรับนั่งทานอาหาร มีการจำหน่ายอาหารพื้นเมือง สินค้าโอท็อป เครื่องจักรสาน เสื้อผ้าพื้นเมือง ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว
การเดินทาง :  0

จำนวนผู้เข้าชม :696