วัดแก้วศรีวิไล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดแก้วศรีวิไล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  153 หมู่ 10 ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  055732235
latitude :  16.30
longitude :  99.83
รายละเอียด :  วัดแก้วศรีวิไล ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งทรายกลาง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2482 ปัจจุบันมีพระครูโสภณวัชรกิตติ์ เป็นเจ้าอาวาส และเป็น เจ้ำคณะตำบลทุ่งทราย ท่านได้พัฒนาและปรับปรุงจนเป็นวัดที่มีภูมิทัศน์สวยงาม สงบ ร่มเย็น วัดแก้วศรีวิไลได้สร้างวัตถุมงคลคือเหรียญ 9 เกจิอาจารย์ เมื่อปี พ.ศ.2513 เป็นที่นิยมและศรัทธาของชาวจังหวัดกำแพงเพชรเป็นอย่างมาก
การเดินทาง :  เดินทางเข้าสู่ถนนหมายเลข 1 ขับจาก ถนนหมายเลข 1084 และ ถนนหมายเลข 4004 ไป ตำบล ทุ่งทราย

จำนวนผู้เข้าชม :676