วัดหนองนกชุม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหนองนกชุม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองนกชุม หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0932957188
latitude :  16.31
longitude :  99.77
รายละเอียด :  วัดหนองนกชุม ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 บ้านศรีสกุณา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2503 ปัจจุบันมีพระอธิการชาญชัย สุรเตโช เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งท่านได้พัฒนาวัดให้มีความสวยงาม สงบ ร่มรื่น โดยขอรับบริจาคไม้ชนิดต่ำงๆจากชาวบ้านมาประดับตกแต่งและก่อสร้างถาวรวัตถุต่ำงๆ ภายในวัดจนสวยงามสะดุดตำเป็นที่ชื่นชมของผู้ที่มาพบเห็น เช่น พระพุทธรูปปางไสยาสน์ ปางมารวิชัย ซุ้มประตู อุโบสถ เป็นต้น
การเดินทาง :  เดินทางสู่ถนนหมายเลข 1 ขับจาก ถนนหมายเลข 1084 และ ถนนหมายเลข 4004 ไป ตำบล ท่ามะเขือ ปลายทางจะอยู่ทางซ้าย

จำนวนผู้เข้าชม :773