หน้าแรก > ภาคใต้ > สงขลา > สะเดา > ศาลเจ้าไซทีฮุกโจ๊ว
ศาลเจ้าไซทีฮุกโจ๊ว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลเจ้าไซทีฮุกโจ๊ว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ชุมชนตลาดใต้
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  074541907
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ประวัติความเป็นมาขององค์พระไซทีฮุกโจ้วมีความเป็นมายาวนามกว่า 82 ปี โดยมีชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ชื่อ "เลาเจาแป๊ะ" เป็นผู้อัญเชิญองค์พระไซทีฮุกโจ้วมาประดิษฐาน เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจที่บริเวณทางเข้าวัดกอบกุล ต่อมาเมื่อ "เลาเจาแป๊ะ" เสียชีวิตลง จึงได้ย้ายองค์พระไซทีฮุกโจ้วมาประดิษฐาน ณ บ้านของคุณ "เตากัวซ้ง" บริเวณปากทางด้านซ้ายมือถนนควนสะตอในปัจจุบัน เป็นระยะเวลาพอสมควร จากนั้นจึงได้ย้ายไปประดิษฐานอยู่ติดกับรั้วโรงเรียนเทพศรีวิทยาอนุศรณ์ในอดีต เป็นอาคารชั้นเดียวครึ่งปูนครึ่งไม้ โดยใช้นามว่า "ศาลเจ้าไซทีฮุกโจ้ว" พร้อมทั้งได้ปั้นองค์พระจำลองทั้ง 3 องค์ ได้แก่ ไซทีฮุกโจ้ว เจ้าแม่กวนอิม และไต่เซี่ยฮุกโจ้ว ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 ที่วัดปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มีเจ้าอาวาสวัดปากรอเป็นผู้เปิดเนตร โดยมีชาวบ้านที่ศรัทธาร่วมกันจัดสร้าง ซึ่งตัวศาลเจ้าหันหน้ามาทางทิศตะวันตก มีชาวบ้านมาอาสาดูแลตัวศาลเจ้า จนกระทั่งผุ้ดูแลเสียชีวิต ไม่มีผู้มาดูแลศาลเจ้าช่วงระยะเวลาหนึ่ง จนเกิดความทรุดโทรมมาก กระทั่งปี พ.ศ. 2552 ทราบว่า คณะกรรมการปกครองศาลเจ้าแป๊ะกงคลองแงะ คณะกรรมการตรวจตราสอดส่ายศาลเจ้าแป๊ะกงคลองแงะ และชาวบ้านชุมชนคลองแงะได้เล็งเห็นประวัติความเป็นมาขององค์พระไซทีฮุกโจ้ว จึงได้พร้อมใจกันก่อสร้างศาลเจ้าไซทีฮุกโจ้วขึ้นมาใหม่ในบริเวณดังกล่าว http://www.khlongngae.go.th/travel/detail/887/data.html
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ ถนนควนสะตอ ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

จำนวนผู้เข้าชม :337