หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > พาน > ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหนองควายหลวง
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหนองควายหลวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหนองควายหลวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  349 หมู่ 4 ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย 57120
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053185629
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บ้านศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหนองควายหลวง
การเดินทาง :  รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :860