ศาลเจ้าพ่อโคกพร้าว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลเจ้าพ่อโคกพร้าว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  480 หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราาการ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  021824195-98
latitude :  13.58
longitude :  100.67
รายละเอียด :  ศาลเจ้าพ่อโคกพร้าว เป็นศาลเล็กๆ ตั้งอยู่ปากคลองโคกพร้าว เมื่อประมาณ 100 ปีมาแล้ว และก็มีผู้มาบูรณะศาลจนถึงปัจจุบัน
การเดินทาง :  รถส่วนตัว หรือ รถสองแถว ซอยขจรวิทย์ - สำโรง

จำนวนผู้เข้าชม :468