วัดเพิ่มทาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเพิ่มทาน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  19 ม.4 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  02-902-7912
latitude :  14.05
longitude :  100.69
รายละเอียด :  วัดเพิ่มทาน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ ๒๓ ไร่ ๒ งาน พื้นที่ตั้งเป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมคลอง การคมนาคมสะดวก วัดเพิ่มทานสร้างเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๔๕ โดยมี นางเพิ่ม วิมุกตานนท์ เป็นผู้ถวายที่ดิน ๑๐ ไร่ เพื่อสร้างวัด และได้ขนานนามว่า "วัดเพิ่มทาน" ต่อมา พ.ศ. ๒๔๘๗ นางสาวสิริ สีตกริน ได้ถวายที่ให้วัดอีก ๑๕ ไร่ ต่อมา พ.ศ.๒๕๔๔ นางบุญช่วย ทวีสิน ได้ถวายเพิ่มอีก ๑ ไร่ ๓ งาน ให้เป็นที่ธรณีสงฆ์ และนางกิมฮวง เรื่องหิรัญ ได้สร้างหอสวดมนต์ ๑ หลัง เมื่อ ปี พ.ศ.๒๔๙๒ วัดเพิ่มทานได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๔๗๑ นอกจากทางวัดจะสนับสนุนด้านการศึกษาแก่พระภิษุสามเณรแล้ว ยังสนันสนุนการศึกษาให้กับชุมชนโดยการสร้างโรงเรียนวัดเพิ่มทานอีกด้วย
การเดินทาง :  วัดเพิ่มทานตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่4 ถนนเลียบคลองสี่ ฝั่งตะวันออก เดินทางโดยใช้รถส่วนตัว สามารถเข้าได้จากทางถนนคลองหลวง และถนนรังสิต-นครนายก

จำนวนผู้เข้าชม :446