วัดตะวันเรือง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดตะวันเรือง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  9 ม.11 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  02-902-7912
latitude :  14.11
longitude :  100.69
รายละเอียด :  วัดตะวันเรือง ตั้งอยู่เลขที่ ๙ หมู่ที่ ๑๑ ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ฐานะของวัดเป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออก มีเนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๓ งาน ๙๕ ตารางวา เดิมชื่อว่า "วัดตาวัน" ตั้งขึ้นเป็นสำนักสงฆ์ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๔๗ มาได้ชื่อว่า "วัดตะวันเรือง" ใน พ.ศ.๒๔๖๐ เมื่อสมเด็จมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส พระฆังราชในสมัยนั้น เสด็จมาประทับแรม และเปลี่ยนชื่อเป็น "วัดตะวันเรือง" แปลว่า วัดที่รุ่งเรืองดุจดวงตะวัน ได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๐
การเดินทาง :  วัดตะวันเรือง ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่11 บริเวณถนนเลียบคลองสี่ฝั่งตะวันออก เดินทางโดยรถส่วนตัว เข้าได้ 2 ทางโดยเข้าทางถนนคลองหลวงหรือถนนเลียบคลองระพีพัฒน์

จำนวนผู้เข้าชม :534