หนองหัวช้าง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หนองหัวช้าง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  บ้านไผ่สีทอง หมู่ 8
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  043-662053
latitude :  16.27
longitude :  103.76
รายละเอียด :  หนองหัวช้าง เป็นแหล่งน้ำ จากโครงการพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ บ้านไผ่สีทองหมู่ที่ 8 ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
การเดินทาง :  บ้านไผ่สีทองหมู่ที่ 8 ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

จำนวนผู้เข้าชม :296