สิมวัดบ้านสะเดา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สิมวัดบ้านสะเดา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดบ้านสะเดา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0821290148
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  จิตรกรรมฝาผนังที่ใช้ดินสอดำวาดและเป็นโบราณสถาณที่สำคัญของชุมชน
การเดินทาง :  วัดบ้านสะเดา

จำนวนผู้เข้าชม :436