หาดแก้ว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หาดแก้ว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่4
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  074894290
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ยังไม่มีผู้มาท่องเที่ยวในขณะนี้เป็นสถานที่พักเรือของชาวบ้านกรงอิตำ
การเดินทาง :  รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :357