วัดพรุตู

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพรุตู
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่6
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  074894290
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่6 บ้านพรุตู
การเดินทาง :  โดยรถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :348