วัดพระงาม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระงาม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านพระงาม
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  044756534
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ประวัติความเป็นมา วัดพระงาม สร้างเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2541 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย โดยมีญาติโยมชาวบ้านโกรกพระงามได้ร่วมกันบริจาคที่ดินจำนวน 64 ไร่ เพื่อสร้างที่พักสงฆ์พระงามหรือวัดพระงาม ลักษณะวัด ที่พักสงฆ์ การบริหารและ การปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ 1. พระอำนวย อุชุจาโร 2. หลวงพ่ออยู่ ยโสธโร หัวหน้าที่พักสงฆ์รูปปัจจุบัน ข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่: เลขที่ 14 ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220
การเดินทาง :  อำเภอพระทองคำ นครราชสีมา

จำนวนผู้เข้าชม :109