ผาเบิ่งเวียง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ผาเบิ่งเวียง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่9 บ้านห้วยช้างเผือก
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  042-414626
latitude :  17.99
longitude :  102.41
รายละเอียด :  ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ไหว้พระ ขอพร
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว รับจ้าง

จำนวนผู้เข้าชม :406