บ้านไร่พันธุ์ล้าน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ้านไร่พันธุ์ล้าน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ไร่องุ่นและโรงงานเบียร์
สถานที่ตั้ง :  126 หมู่ที่ 5 บ้านเขาฆ้อง ตำบลพวา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0832216239
latitude :  13.03
longitude :  101.80
รายละเอียด :  เป็นองุ่นพันธุ์ไร้เมล็ด หวาน กรอบ สดจากไร่
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :219