วัดชะลอน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดชะลอน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0982615374
latitude :  7.59
longitude :  100.41
รายละเอียด :  ประวัติ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ในปี พ.ศ. 1535 พระยาดำรงกษัตริย์ สร้างเมืองสทิงพระ ได้นิมนต์พระมหาเถระอโนมทัศสี พระเถระนไสมุย พระธรรมเทวาเถระไปนำพระธาตุมาจากลังกาพระเถระทั้ง 3 ได้สลักชื่อในแผ่นทองเหลือง 99 แผ่น โดยเป็น 3 ห่อ แผ่นทองเหลืองนี้จะนำมาสร้างพระพุทธรูปทองเหลือง 4 องค์ ตั้ง 4 มุม ไว้ที่พระมหาธาตุเจดีย์ที่ลังกา (วัดพะโคะ) เล่ากันว่าพระเถระทั้ง 3 ได้หยุดพักผ่อน ณ วัดทองร้อน ซึ่งเป็นวัดที่สงบร่มรื่นดีได้ร่มเงาของต้นมะม่วงคันในเนื้อที่ 12 ไร่ ป่าช้าและป่าอั้น ชาวบ้านชะลอน (ยังมีชีวิตอยู่) เล่าว่าบริเวณที่ตั้งวัดมีชาวบ้านเข้าไปขุด เกิดขุดพบทองคำแต่เอามาไม่ได้ ทองมันร้อน หลายคนเข้าไปดูและลองจับร้อนจริงๆ คนรุ่นนั้นถือว่าศักดิ์สิทธิ์ ไม่มักง่าย ไม่อยากได้ที่ดินบริเวณนั้นไม่มีใครกล้ารุกล้ำแต่ช่วยกันบูรณะให้เป็นวัดขึ้นมา ตกลงเรียกกันว่า วัดทองร้อน นับย้อนหลังไปสัก 90 ปี เด็กชายผ่อง เด็กบ้านข้างวัดเข้าไปขุดต้นมะม่วง พบแผ่นทองเหลืองแผ่นหนึ่งสลักชื่อว่า มหาเถระ พบแล้วก็หาสนใจไม่ นำไปให้น้อง ชื่อน้องตุ๊กเล่น ต่อมาเด็กชายผ่อง คือ เจ้าอาวาสวัดนางเหล้า ส่วนน้องตุ๊กก็ไปมีครอบครัวที่ควนกาหลง เมื่อเรียกวัดนี้เป็นวัดทองร้อน นานๆเข้าหลายร้อยปี ก็เพี้ยนเป็นวัดชะลอน ไปตามประสาปากคน แล้วเรียกชุมชนตรงนี้ว่า บ้านชะลอน จนถึงปัจจุบัน
การเดินทาง :  วัดชะลอน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ต.ดีหลวง อ. สทิงพระ จ.สงขลา การเดินทางมาวัดชะลอน ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการเดินทางมาด้วยรถส่วนตัว การเดินทางสะดวกสบาย ซึ่งมีรถประจำทางอยู่เกือบทุก 30 นาที สามารถเลือกเดินทางได้โดยรถตู้สาย ระโนด-สงขลา ,ระโนด-หาดใหญ่ นอกจากนั้นก็ยังมีรถสองแถวบริการตลอดสาย

จำนวนผู้เข้าชม :394