โบสถ์ร้าง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โบสถ์ร้าง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ชุมชนบ้านบางละมุง จ.ชลบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  038-400-829 ต่อ707
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นโบสถ์เก่าแก่ ช่วงการเดินทัพของพระเจ้าตากสินมหาราชที่เดินทัพเพื่อรวบรวมไพร่พลในการกู้เอกราชก่อนที่จะไปที่เมืองจันทบุรีตามคำบอกเล่าเป็นสถานที่ทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ของกองทัพมีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ ร่มรื่นปัจจุบันสภาพเดิมในโบสถ์ยังปรากฎอยู่
การเดินทาง :  อยู่ในชุมชนบ้านบางละมุง หมู่ 9 ฝั่งชายทะเลห่างจากถนนสุขุมวิทประมาณ 800 เมตร ล้อมรอบด้วยบ้านเรือนประชาชนห่างจากเมืองพัทยาประมาณ 10 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางสุขุมวิทเข้าอำเภอศรีราชา การเดินทางจากพัทยาใช้เวลาประมาณ 10 นาที

จำนวนผู้เข้าชม :420