วัดหนองกะขะ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหนองกะขะ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  -
latitude :  13.42
longitude :  101.10
รายละเอียด :  วัดหนองกะขะ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ประชาชนให้ความเคารพและนับถือหลวงพ่อนัน หลวงพ่อยิ่ง และเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง โดยจะมีประชาชนเข้าวัดทำบุญหรือกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นประจำ
การเดินทาง :  จากตัวเมืองจังหวัดชลบุรี โดยประมาณ 20 กิโลเมตร จากกรุงเทพมหานคร โดยประมาณ 95 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :195