บ้านไร่คงมั่น

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ้านไร่คงมั่น
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.7 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0890488606
latitude :  12.10
longitude :  99.67
รายละเอียด :  รีสอร์ท โฮมเสตย์
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :341