เตวิชญ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เตวิชญ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  อำเภอเนินสง่า
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  081-9990893
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บ้านเนินทอง ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
การเดินทาง :  รถยนต์ ถนน ละหาน-บ้านค่าย ห่างจาก ตัวเมือง 30 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :423