วัดป่าพรหมวิหาร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่าพรหมวิหาร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านศรีทอง หมู่ที่ 7
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  042109990
latitude :  16.87
longitude :  102,409,916.00
รายละเอียด :  เป็นสถานที่พกผ่อน และกราบศักดิ์การะพรหมวิหารเจดีย์
การเดินทาง :  ถนนหลวงชนบทเส้น 3002 โนนสัง - ศรีบุญเรือง

จำนวนผู้เข้าชม :346