ศาลหลักเมือง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลหลักเมือง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1ตำบลอุโมงค์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053983234
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หลักแดนเมืองเชียงใหม่-ลำพูน ในเขตตำบลอุโมงค์
การเดินทาง :  ถนนหมายเลข 1

จำนวนผู้เข้าชม :639