สิมโบราณ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สิมโบราณ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดบ้านข่อย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0933397122
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สิมโบราณ หลวงอุปัชฌาย์พรมมา จนุทโชโต เจ้าคณะตำบลบ้านข่อย แขวงเมืองสุวรรณภูมิ มณฑลร้อยเอ็ด(การปกครองในสมัยนั้น) เป็นเจ้าอาวาสได้ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา มีเพี้ยโชม เพี้ยอำมาตย์(ยศตั้งแต่สมัยนั้น) ซึ่งมีตำแหน่งเป็นกำนันประจำตำบลบ้านข่อยเป็นผู้อุปถัมภ์ ฝ่ายฆราวาส ปี พ.ศ.2443 ปรากฏในใบพระราชทานวิสุงคามสีมาได้ตกมาถึงวัด เป็นพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 โปรดพระราชทานใบราชทานเป็นกระดาษข่อยลายพระหัตถ์เป็นอักษรขอม( ทางวัดได้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบัน)
การเดินทาง :  จากตัวเมืองร้อยเอ็ด เดินทางมุ่งหน้ามาทางทิศใต้ ประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้ถนนสาย ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ - สุรินทร์ ถึงสี่แยกไฟแดง อ.เมืองสรวง เลี้ยวซ้าย ขับรถตรงไป จนถึงวัดบ้านข่อย - เมืองแก้ว

จำนวนผู้เข้าชม :57