กลุ่มอาชีพทอผ้า,ทอเสื่อกก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  กลุ่มอาชีพทอผ้า,ทอเสื่อกก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านนางสุบรร สุโพธิ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0844643470
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  การทอเสื่อกก เป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น ที่นำเอาต้นกกมาแปรสภาพให้เป็นเส้น ย้อมสี แล้วสานทอให้เป็นแผ่นผืน เพื่อนำมาใช้ปูรองนั่งหรือนอน เสื่อกก เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใช้กันอยู่ทั่วไป ทั้งนี้เพราะต้นกกเป็นพืชธรรมชาติที่ขึ้นอยู่ทั่วไป และภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นที่นำต้นกกมาแปรสภาพก็มีลักษณะคล้ายกัน หรือได้อิทธิพลทางความคิดจากกันและกัน ทำให้เสื่อกกถูกจัดได้ว่าเป็นปัจจัยจำเป็นอย่างหนึ่ง ต่อการดำรงชีวิตของผู้คนในอดีต จนปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์อื่นเข้ามาทดแทนการใช้เสื่อกกมากมายให้เลือก นับตั้งแต่เสื่อน้ำมัน พรม กระเบื้องปูพื้น และอื่นๆ ทำให้กระแสความนิยมในการใช้เสื่อกกลดลงและคนรุ่นจึงไม่ค่อยมีความสนในในการทอเสื่อกกมากนัก เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรมทางภูมิปัญญาของท้องถิ่น ชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มทอเสื่อกกขึ้นในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นมิให้สูญหายไปกับกาลเวลา และ เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์การทอเสื่อกก ให้คงอยู่คู่กับชุมชน อย่างเข้มแข็ง ยืนหยัด และมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกก เพื่อให้ทันสมัยและประโยชน์ใช้สอย เช่น กระเป๋าจากก กล่องกระทาษทิชชู
การเดินทาง :  จากตัวเมืองร้อยเอ็ด เดินทางมุ่งหน้ามาทางทิศใต้ ประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้ถนนสาย ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ - สุรินทร์ ถึงสี่แยกไฟแดง อ.เมืองสรวง เลี้ยวซ้าย ขับรถตรงไป จนถึงบ้านข่อย - เมืองแก้ว

จำนวนผู้เข้าชม :66