หนองเมือง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หนองเมือง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านข่อย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0933397122
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หนองเมืองคอย อันเป็นสายน้ำที่เปรียบเสมือนสายเลือดสำคัญของคนเมืองคอยในสมัยนั้น และในหนองน้ำแห่งนี้มีศาลตั้งอยู่ 2 ศาลในกลางหนองเรียกว่า ศาลสูง และ ศาลต่ำ พร้อมทั้งเสาหลักเมืองด้วย ซึ่งปัจจุบันยังมีเหลืออยู่ ชาวบ้านเรียกว่า ดอนแก้ว และยังเคารพนับถือมาตราบเท่าทุกวันนี้ ญาปู่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านที่ดูแลคุ้มครองชาวบ้านให้พ้นจากภัยพิบัติ อยู่สุขสบายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เป็นที่พึ่งส่งเสริมขวัญและกำลังใจของผู้คนในหมู่บ้าน คุ้มครองภยันตรายทุกด้านแก่ลูกหลานชาวบ้าน ชาวบ้านจะเคารพ ญาปู่อย่างจริงใจ การแต่งกายของชาวบ้านที่จะไปไหว้ญาปู่จะต้องแต่งเรียบร้อยเหมาะสม เด็ก ๆ จะไม่ไปวิ่งเล่นใกล้ศาลญาปู่ เมื่อเดินทางออกจากหมู่บ้านถ้าผ่านศาลญาปู่ทุกคนจะยกมือไหว้ แล้วอธิษฐานบอกกล่าวดัง ๆ ว่า " ญาปู่เอย ป๊กปั๊ก รั่กษา คุ่มครองลูกหลานเด้อ และเมื่อลูกหลานจะไปทำงาน เพื่อความเจริญก้าวหน้าอยู่เย็นเป็นสุขก็จะมากราบไว้ให้ญาปู่ ขอให้ช่วยเหลือสนับสนุน ชาวบ้านจะทำพิธีไหว้ญาปู่หนองเมืองช่วงต้นเดือนหก(พฤษภาคม) วันพุทธ (ต้องไม่ตรงกับวันพระ) สิ่งที่นำมาไหว้ได้แก่ของหวานเช่นน้ำอ้อย น้ำตาลปึก ใส่ข้าวเหนียวเป็นคำๆ ผลไม้และบั้งไฟ
การเดินทาง :  จากตัวเมืองร้อยเอ็ด เดินทางมุ่งหน้ามาทางทิศใต้ ประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้ถนนสาย ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ - สุรินทร์ ถึงสี่แยกไฟแดง อ.เมืองสรวง เลี้ยวซ้าย ขับรถตรงไป จนถึงบ้านข่อย - เมืองแก้ว

จำนวนผู้เข้าชม :44