พิพิธภัณฑ์วัดป่าโนนเมือง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์วัดป่าโนนเมือง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดป่าโนนเมือง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0933397122
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พิพิธภัณฑ์วัดป่าโนนเมือง โบราณวัตถุภาชนะดินเผา โบราณวัตถุเครื่องใช้โลหะทั้งเหล็กและสัมฤทธิ์ โนนเมืองเก่าเป็นชุมชนในอดีต เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์โดยพิจารณาจากชิ้นส่วนของภาชนะดินเผาเนื้อหยาบ ซึ่งเป็นที่นิยมในแหล่งโบราณคดีอื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การเดินทาง :  จากตัวเมืองร้อยเอ็ด เดินทางมุ่งหน้ามาทางทิศใต้ ประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้ถนนสาย ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ - สุรินทร์ ถึงสี่แยกไฟแดง อ.เมืองสรวง เลี้ยวซ้าย ขับรถตรงไป จนถึงวัดป่าโนนเมือง บ้านข่อย - เมืองแก้ว

จำนวนผู้เข้าชม :67