วัดวรพรตสังฆาวาส

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดวรพรตสังฆาวาส
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5 ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  -
latitude :  13.47
longitude :  101.06
รายละเอียด :  วัดวรพรตสังฆาวาส ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ประชาชนให้ความเคารพและนับถือ พระครูวิสุทธิกิจจาทร เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนภายในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง โดยจะมีประชาชนเข้าวัดทำบุญหรือกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นประะจำ
การเดินทาง :  จากตัวเมืองจังหวัดชลบุรี โดยประมาณ 20 กิโลเมตร จากกรุงเทพมหานคร โดยประมาณ 115 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :572