หนองเต่า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หนองเต่า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 10 ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  045304107
latitude :  15.05
longitude :  104.94
รายละเอียด :  เป็นหนองขนาดใหญ่มาก ที่มาของชื่อหนองเต่า มาจากการที่มีเต่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นสถานที่สำคัญในอปท. เนื่องจากใช้เป็นสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทงเพื่อสืบสานวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมภาคกลางวันประกอบไปด้วยการแข่งขันเรือยาว พายเรือหัวใบ้ท้ายบอด มวยทะเล ภาคกลางคืนจัดการประกวดเทพีนพมาศและกระทงใหญ่
การเดินทาง :  เดินทางจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี เส้นทางหลวงอุบลฯ-ตระการฯ กิโลเมตรที่ 24

จำนวนผู้เข้าชม :408