หินล้านงาม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หินล้านงาม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5 บ้านเหมืองล่าง ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  073-271105
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ชมทะเลหมอกยามเช้า
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

จำนวนผู้เข้าชม :383