หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > อุบลราชธานี > น้ำขุ่น > ศูนย์เรียนรู้กลิ่นโคลนสาบควาย บ้านสว่างอารมณ์
ศูนย์เรียนรู้กลิ่นโคลนสาบควาย บ้านสว่างอารมณ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์เรียนรู้กลิ่นโคลนสาบควาย บ้านสว่างอารมณ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ.สว่างอารมณ์ ม.10 ต.ไพบูลย์ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  045210910
latitude :  14.66
longitude :  104.87
รายละเอียด :  ศูนย์เรียนรู้กลิ่นโคลนสาบควาย เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ และยังเป็นจุดรวมการจำหน่ายสินค้าด้านปศุสัตว์ ด้านการเกษตร ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น เช่น กระบือ ผัก ผลไม้ ขนมไทย ผ้าทอมือ และอาหารพื้นเมือง เป็นต้น
การเดินทาง :  สามารถเดินทางด้วยรถประจำทางจาก บขส.จังหวัดอุบลราชธานี ถึง อำเภอน้ำขุ่น ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร จากนั้น จ้างเหมารถรับจ้างไปยังศูนย์เรียนรู้กลิ่นโคลนสาบควาย บ.สว่างอารมณ์ ม.10 ต.ไพบูลย์ ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :463