หน้าแรก > ภาคเหนือ > ลำพูน > เวียงหนองล่อง > วัดทิพอัปสรอมรอินทร์
วัดทิพอัปสรอมรอินทร์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดทิพอัปสรอมรอินทร์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 9 บ้านวังสะแกงใต้ ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  087-1892531
latitude :  18.41
longitude :  98.71
รายละเอียด :  ประวัติวัดทิพย์อัปสรณ์อมรอินทร์ (วัดน้อยวังสะแกง) ราวปี พ.ศ.๑๒๒๓ เมื่อครั้งพระนางจามเทวีผู้ครองนครหริภุญซัย คราวหนึ่งพระองค์ได้เสด็จทางเรือ ตามลำนํ้าปิง เพื่อมาสำรวจพื้นที่อาณาเขตการปกครอง ครั้นมาถึงบริเวณชุมชนวังสะแกง มีคุ้งน้ำวนขนาดใหญ่ น้ำไหลเชี่ยวแรง เรือโคลงเคลง ทำให้ปาน (ฆ้อง แต่ไม่มีวงกลมตรงกลางทำเป็นปมนูน) เชือกขาดตกนํ้าบริเวณ คุ้งนํ้าวนดังกล่าว พระองค์จึงให้ทหารและชาวบ้านที่ดำนํ้าเก่งลงไปหา แต่ก็ไม่พบเพราะบริเวณดังกล่าวมีลักษณะ เป็นโขดหิน ลึก พระนางจึงเชื่อในญาณว่า เป็นบริเวณพื้นที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีพญานาคดูแล จึงรับสั่งให้มีการสร้างวัดไว้ ซึ่งเมื่อช่วงร้อยกว่าปีที่ผ่านมา (ประมาณ พ.ศ.๒๔๓๖) มีการค้นพบวัดแห่งนี้ มีการบูรณะและตั้งชื่อวัดว่า วัดน้อยวังปาน มีพระจันโตกาวีชโยหรือครูบากาวิขัย มาจำพรรษาและพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองมาตามลำดับ ต่อมาครูบาคำมูล วัดต้นผึ้ง ได้ส่งพระประยูรมาจำพรรษาที่วัด แต่ด้วยที่ตั้งของวัดอยู่ห่างไกลชุมชน ไม่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก ทำให้ญาติธรรมไม่สะดวกมาทำบุญ เมื่อพระประยูรมรณภาพลง จึงไม่มีพระมาจำพรรษา กลายเป็นวัดร้างจนมาถึงปัจจุบัน
การเดินทาง :  รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :1320