ฝายวังปาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ฝายวังปาน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  081-1682428
latitude :  18.40
longitude :  98.70
รายละเอียด :  เป็นฝายกักเก็บน้ำ บริเวณรอบๆ มีร้านอาหาร สามารถนั่งดูวิวบริเวณฝายได้
การเดินทาง :  ยานพาหนะทุกชนิด

จำนวนผู้เข้าชม :1150